Digital Valve Positioners

בתהליכים המחייבים הקטנה של זמני הפיגור וההשהיה (תגובה דינמית מהירה) והתגברות על החיכוך הקיים באטם הציר, ישולב מעגל הבקרה עם ממקם השסתום – Positioner שאותו ניתן להגדיר גם כחוליה המכנית המקשרת בין תנועתו היחסית של סגר שסתום הבקרה לבין מעגל הבקרה.

משפחת ה Smart valve Interface) SVI)  של GE Masoneilan מאפשרת אספקת חבילה מושלמת של מכשור השדה, העומד בתקנים מחמירים ותומך בתקשורת HART עבור שסתומי בקרה המופעלים פניאומאטית. המוצר המשופר מספק למשתמשים פתרון חסכוני, פשוט ואוניברסאלי, המיועד להתקנה על-גבי שסתומים בתנועה קווית ובתנועה סיבובית Rotary and Linear,  וכן ניתן להתקנה על-גבי שסתומי הבקרה של היצרנים השונים.

Positioner

Masoneilan SVI* II AP Advanced Performance Digital Valve Positioner


פוזישינר

Masoneilan SVI II ESD Emergency Shutdown Device


Masoneilan Positioner

Masoneilan SVi1000 Digital Valve Positioner


ברז בקרה

Masoneilan SVI* FF Valve Positioner

Contact us