Positioner

baker hughes logo

Digital Valve Positioners

בתהליכים המחייבים הקטנה של זמני הפיגור וההשהיה (תגובה דינמית מהירה) והתגברות על החיכוך הקיים באטם הציר, ישולב מעגל הבקרה עם ממקם השסתום – Positioner שאותו ניתן להגדיר גם כחוליה המכנית המקשרת בין תנועתו היחסית של סגר שסתום הבקרה לבין מעגל הבקרה.

משפחת ה Smart valve Interface) SVI)  של GE Masoneilan מאפשרת אספקת חבילה מושלמת של מכשור השדה, העומד בתקנים מחמירים ותומך בתקשורת HART עבור שסתומי בקרה המופעלים פניאומאטית. המוצר המשופר מספק למשתמשים פתרון חסכוני, פשוט ואוניברסאלי, המיועד להתקנה על-גבי שסתומים בתנועה קווית ובתנועה סיבובית Rotary and Linear,  וכן ניתן להתקנה על-גבי שסתומי הבקרה של היצרנים השונים.

Positioner
Masoneilan SVI* II AP Advanced Performance Digital Valve Positioner

פוזישינר
Masoneilan SVI II ESD Emergency Shutdown Device

Masoneilan Positioner
Masoneilan SVi1000 Digital Valve Positioner

ברז בקרה
Masoneilan SVI* FF Valve Positioner