בקרי מפלס (Displacers)

baker hughes logo

Level Transmitters

מדידת מפלס וצפיפות נוזלים נחשבה למסובכת בעיקר כאשר הנוזל הנמדד משנה תהליכית את צפיפותו –דוגמת תהליכי זיקוק של דלקים שונים או בתהליך ניטור מלחים מדלק גולמי. מערכת מדידת רמת המפלס (Level) ומדידת שכבת ביניים (Interface) ומושתת על עקרון חוק העילוי והדחיקה של ארכימדס.
משדר ה Level Transmitter ממיר את השינויים במשקל הנטו של ה Displacer  (המשתנה יחסית לגובה המפלס) לאות אנאלוגי היחסי לרמת הנוזל הנמדד.
שיטת חישה זו פועלת ללא מגע ,חיכוך וברמת דיוק גבוהה. לאחר העיבוד ישודר האות האנלוגי 4…20mA כסיגנל למערכת הבקרה כאשר פרוטוקול HART   רוכב על ה Output Signal.
מערכת לחיצים תואמת SIL 2 מאפשרת שליטה ידנית וכיול של בקר מפלס זה.דגם 12400