PickIt – Robot Vision

עיניים לרובוטים שלכם, בחיבור מהיר והפעלה אוטומטיים

המוצר Pick-It הינו מוצר בחיבור והפעלה אוטומטיים (Plug and Play) ובתמחור תחרותי המכווין את המכשור הרובוטי שלכם להרים ולהניח מגוון רחב של מוצרים על פני יישומים שונים. המצלמה התלת מימדית ותוכנת Pick-It מאתרים את המיקום התלת מימדי, כמו גם את הכיוון הנכון במרחב ואת המימדים.

מוצרי Pick-It אינם דורשים הכשרה מקיפה לצורך הפעלתם והם ניתנים לתפעול גם ע”י עובדים שאינם מומחים באופטיקה וראייה ממוחשבת. המוצרים מוצאים אוטומטית ועצמאית מוצרים בגדלים שונים וצורות שונות, בסוגי גימור מגוונים (למשל צבעים במט או מבריקים) והם אפילו ממשיכים לעבוד היטב גם בתנאי תאורה משתנים וחלשים. היתרונות עבורכם באים לידי ביטוי באוטומציה, בגמישות המוצרים ובהתקנה קלה ומהירה במיוחד.

פרטים נוספים באתר החברה: https://www.pickit3d.com/