ניצול אופטימלי של התחנת הכוח הסולרית באמצעות האינטרנט של הדברים – באמצעות ה- PVView-
(Photovoltaic, SCADA, PV SCADA).

חברת קונטאל גאה להציג את מערכת התוכנה הייעודית לתפעול וניהול של תחנות כוח פוטו-וולטאיות ( PV Plant, PV Power Plant). המערכת מאפשרת ניהול ותפעול של תחנת הכוח באמצעות כלים חכמים, ניטור ותקשורת לרכיבי הקצה וניתוח ותחקור ביצועים באמצעות כלי Big Data Analysis.

לפרטים נוספים ראה דף מוצר בקישור זה.

https://www.pvview.com/