Prosoft

Prosoft Technology מספקת ללקוחותיה פתרונות העוזרים להם להאיץ את הייצור, להמעיט את זמן ההדממה ולהפחית את מחיר התחזוקה וההפעלה בכל העולם. פתרונות החברה מתמקדים באתגרי חיבוריות, אופטימיזציה, מודרניזציה והגירה, ונמצאים במרכזו של אינטרנט הדברים התעשייתי.