מתנעים רכים

Rockwell Automation Authorised distributor logo

מתנע רך דיגיטלי למתח נמוך

המתנע מבוסס מעבד וכולל שבעה אופייני התנעה והדממה רכים.
קיימים מגוון רחב של סוגי תקשורת, המתנע כולל עוקף פנימי והגנות מנוע מובנות, בקרת מנוע חכמה, המתנע מתאים לתנאי סביבה קשים, עם 4 מגעי יציאה, תצוגת LCD ועוד.

הגנות מנוע ומתנע: זרם יתר, טמפרטורת מנוע גבוהה, סדר פאזות/ חוסר פאזה- בכניסה, חוסר פאזה במנוע/ עומס פתוח, חוסר איזון בזרמים, SCR מקוצר.

מתנע רך דיגיטלי למתח גבוה

מתנעים רכים תוצרת Allen Bradley בהתאמה לדרישות הלקוח מבחינת הספק, מתח ותכנון. ניתן להפעיל מספר מנועים באמצעות מתנע יחיד, מבנה יחידות כח מודולרי STACK Module , יחידות SCR הבנויות ממודולים נשלפים, קיימת הפרדה גלוונית חשמלית בין יחידות הכח והפיקוד, מערכת בקרה מובנית לניהול מגענים, מגע טורי לא מחובר.

הגנות: חוסר מתח/ נפילת מתח, חוסר איזון במתח ובזרם, זליגה לאדמה, היפוך פאזה, טמפרטורת יתר, מנוע תפוס, זרם יתר, תת עומס, הגבלת מספר התנעות.

 

Flex motor controller by Allen Bradley
Allen Bradley's Flex motor controller