RA-Logo Authorised Distributor

קונטאל משווקת, מתקינה ונותנת שירות למתנעים רכים למתח גבוה ונמוך של ROCKWELL AUTOMATION מדגם SMC. מנתעים של RA הם בין המתקדמים והרובוסטים באולם עם יכולות ייחודית להתנעה של פי 6 מזרם הנומינלי.

יצירת קשר: