קונטאל מספקת גלאים קבועים לחניונים תת קרקעיים למדידה של חד תחמוצת הפחמן (CO) הנדרשים לפי חוק רישוי עסקים של המשרד להגנת הסביבה.

גלאים אלו הנם בעלי אישור תקן לחניונים לפי VDI 2053, גז פחממני מעובה (LPG) גפ"מ, מימן (H2) לחדרי מצברים, גז טבעי מתאן לתחנות הפחתת גז (PRMS ,PRS), כלור (CL2) לבריכות שחייה ולמגוון רחב נוסף של יישומים  .

צרו קשר