תשתיות

כחלק מהחזון של קונטאל לשמירת הסביבה וצמצום הפגיעה בנוף – מציעה חברת קונטאל יחד עם שותפותיה העסקיות אספקת מוצרי חציבה מיובאים מעבר לים. קונטאל פועלת לאספקת עבודות הנדסה אזרחיות משלימות בתחומי התשתית ומציעה שירותים הנדסיים ואספקת תשתיות בנושאי מחצבות, מוצרי חציבה ועבודות הנדסיות מורכבות. המוצרים המיובאים מהסביבה הקרובה שמעבר לים נותנים מענה מהיר ויכולת אספקה במחירים סבירים. לחברה הסכמי שיתוף פעולה הן עם יצרנים והן עם חברות ספנות והובלה למתן פתרונות מלאים בסטנדרטים אירופאים המקובלים בענף. כמו כן לחברה יכולת התאמה ספציפית לדרישות מיוחדות ומענה הנדסי לקשת רחבה של דרישות לקוחותיה.