יישום מתקדם של מערכות לראייה ממוחשבת תוך שילוב טכנולוגיות של חברת COGNEX (VISION DESIGNER)

יישום מתקדם של מערכות לראייה ממוחשבת תוך שילוב טכנולוגיות של חברת COGNEX (VISION DESIGNER)
תאריכי הקורס: ייפתח עפ"י דרישה

Read More