Studio 5000™ סביבת תכנון והנדסת אוטומציה

גרסה 21: Logix Designer

Studio 5000

Rockwell Automation מכריזה על דור העתיד של כלי התכנון ושל היכולות ההנדסיות שלה: סביבת התכנון והנדסת האוטומציה – Studio 5000.

סביבת התכנון Studio 5000 מבוססת על כלי התכנון RSLogix 5000 ומתעתדת להיות המקום שבו מהנדסי תכנון יפַתחו את כל האלמנטים של מערכת הבקרה – המקום שיאפשר להם להשתמש בעבודה ובמידע באופן אינטגרלי במהלך  התפעול והתחזוקה.

היריעה של Studio 5000 רחבה יותר ומאפשרת עבודה על יותר מבקר אחד, ועל כן מדובר בכלי תכנון ופיתוח עם פריסה כלל מערכתית. גרסה 21 מסמלת את השלב הראשון בתהליך זה עם השקת היישום Logix Designer.

 מטרות עיקריות:

 • שיפור ניהול הפרויקטים ושיתוף הפעולה בהם.

תיעוד הפרויקטים מגובה על גבי הבקר ומאפשר למספר מהנדסים לעקוב אחר השינויים במערכות הבקרה באופן מקוון. בו בזמן, הבקר הופך את תהליך ניהול הגרסאות לפשוט יותר בלי להפחית מכמות הלוגיקה של היישום. כמו כן, אחסון מידע קריטי של הפרויקט על גבי הבקר הופכת את השירות ואת התחזוקה בשטח לפשוטה יותר ללא צורך בגישה אל קובץ פרויקט נפרד.

 • קיצור זמני הפיתוח והתחזוקה.

אחסון ועקיבה אחר התראות באמצעות מנגנון מובנה לרישום התראות מבטיח את רציפות המידע ההיסטורי.

 באמצעות הגישה הייחודית והחדשנית המוצעת ב-Studio 5000 – מציגה Rockwell Automation פלטפורמת בקרה יחידה עם מנוע בקרה משותף וסביבת פיתוח שמטרתה לספק יכולות ברמה עולמית עבור כל סוגי האוטומציה.

סביבת התכנון והנדסת האוטומציה Studio 5000 משלבת בין אלמנטים של תכנון והנדסה ליצירת מסגרת סטנדרטית אחת. האלמנט הראשון הוא היישום Logix Designer. Logix Designer הוא פיתוח מתקדם של התוכנהRSLogix 5000 ויוסיף להיות המארז שבו תשתמש לתכנות בקרי Logix 5000 עבור מערכות בקרה תהליכיות, בדידות, מבוססות וסתי מהירות, כמו גם עבור מערכות לניהול מנות, בקרת תנועה ומערכות בטיחות.

pic1

  סביבת Studio 5000 מאפשרת לך את הדברים הבאים:

 • שימוש בתכנון אינטואיטיבי יחיד ובמארז תוכנה אחד.
 • פיתוח פתרונות בקרה באופן פשוט יותר.
 • גישה ליותר מידע בזמן אמת.
 • פיתוח מספר יישומים מקומיים בפלטפורמת בקרה אחת.
 • פיתוח יישומים בסביבה הנדסית משותפת.

 באמצעות דברים אלה תוכל לקבל:

 • תפוקה מיטבית.
 • תגובה מהירה יותר לדרישות השוק והעסק.
 • זמני הרצה קצרים יותר.
 • עלויות תחזוקה והדרכה מופחתות.
 • עלות בעלות כוללת נמוכה יותר.

pic3

 גרסה 21 של Studio 5000: Logix Designer.

 התוכנה Studio 5000 כוללת את היישום Logix Designer המיועד לתכנות ולהגדרה של הבקרים המתוכנתים ControlLogix ו-CompactLogix  מבית Allen-Bradley.

 Studio 5000 Logix Designer משמר את תהליכי העבודה והממשקים הידידותיים של תוכנת הבקר RSLogix 5000 ומאפשר רמה חדשה של אינטגרציה במערכת באמצעות שמירה של ההערות והתיאורים Comments & Descriptions, וכן של לוג ההתרעות הישר בתוך הבקר. אחסון מידע מסוג זה בתוך הבקר מאפשר שיתוף פעולה הנדסי רב יותר ומבטיח שמידע אודות התראות לא יאבד במקרה של כשל ברשת או בתקשורת.

pic2

Studio 5000: מבט אל העתיד.

 גרסאות עתידיות של Studio 5000 ישלבו יישומים נוספים בתוך המסגרת המשותפת הזו כדי לתת מענה למשימות הנדסיות, כגון פיתוח HMI, ניהול ספריות עבור רכיבים שבהם נעשה שימוש חוזר, אינטגרציה למידע ועוד.

 יכולות מרובות הכלולות בסביבה משותפת אחת יאפשרו למהנדס הבקרה להגדיר מידע פעם אחת בלבד ולהשתמש בו בקלות במערכת. באופן זה ניתן יהיה לשפר את יעילות הפיתוח ולהפחית את כמות שגיאות התכנות. כמו כן, לסביבת התכנון וההנדסה הזו צפויות יכולות תקשורת ויישום במהירויות גבוהות יותר והיא תאפשר שיפור בתפוקה, זמן תכנון קצר יותר וזמן הגעה לשוק מהיר יותר.

 דרישות מערכת

 מערכת מומלצת לחוויית משתמש מיטבית:

 • מעבד Intel Core i5 2.4 GHz.
 • זיכרון פנימי 8GB.
 • שטח כונן קשיח פנוי 20GB.
 • התקן גרפי DirectX 9 עם מנהל התקן WDDM 1.0 ומעלה.

 מערכות הפעלה נתמכות:

גרסה זו של תוכנת Studio 5000 נבדקה עבור מערכת ההפעלה הבאות:

 • Microsoft Windows 7 Professional (64 סיביות) עם ערכת Service pack גרסה 1. 
 • Microsoft Windows 7 Home Premium (64 סיביות) עם ערכת Service pack גרסה 1. 
 • Microsoft Windows 7 Home Premium (32 סיביות) עם ערכת Service pack גרסה 1.
 • Microsoft Windows Server 2008 R2 מהדורה רגילה עם ערכת Service pack גרסה 1.
כללי