OmniView

הינה מערכת בדיקה ויזואלית לעצמים צילינדריים חסרי אוריינטציה, או במילים פשוטות, יכולת לבצע בדיקות איכות ויזואליות לבקבוקים (ודומיהם) ב-360 מעלות.

מערכת ה- OmniView של חברת קוגנקס, מבטלת את הצורך בהפניה מכוונת של המוצר מול המצלמה לטובת בחינה ספציפית של איזור מסויים.

למערכת יש סט של ארבע מצלמות שביכולתן לצלם את המוצר הצילינדרי בהיקף מלא של 360 מעלות, על ידי “משטוח” התמונה ניתן למצא את החלק הרלוונטי לבדיקה ולבחון אותו. ע”י הוספת מצלמה חמישית ניתן לצלם את חלקו העליון של המוצר ובכך לבצע בדיקות שונות.

המערכת נועדה לקצב עבודה מהיר, זאת על מנת לספק את הצורך של הקווים המהירים כמו קווי משקאות שבהם קצב הייצור יכול להגיע ל- 60,000 פריטים בשעה. קצב העבודה המקסימלי של המערכת הינו 72,000 פריטים בשעה.

המערכת יכולה לסייע בבדיקות איכות on-line ובכך למנוע מצבים של ייצור מוצר פגום בגלל תקלה מסויימת במכונה.
לדוגמא, מפעיל מכונה של פחיות משקה שלא מבחין למשך 15 דקות בכך שהדיזה של מדפסת תאריך פג התוקף נסתמה, יקבל 13,500 פחיות ללא הדפסה, דוגמא נוספת היא של יצרן בקבוקי יין אשר בטעות טוען את תווית החזית או תווית הגב הלא מתאימה, ומוצא את הטעות אחרי שעה והתוצאה היא מעל ל- 14,000 בקבוקים (יקרים) שלא ניתן לשווק אותם.

לפעמים קורה שמנגנון אבטחת האיכות במפעלים עובד בצורה פחות יעילה, ומוצרים פגומים עלולים למצוא את עצמם על מדפי החנויות או בתי המרקחת. במקרים אלו, הנזקים הכלכליים גבוהים מאד ואף יותר נורא מכך הוא הנזק התדמיתי שנגרם לחברות.

המערכת מציעה אפשרות לבדיקה נוספית מלאה, בדיקה שלאחריה המוצרים הבדוקים נשלחים לרשתות ההפצה וללקוחות.

מוצר ה-OmniView הוא ה”עובד מצטיין” שמאשר את המוצר סופית 24/7 ללא הפסקות וללא ימי מחלה, שתמיד יהיה שם בשביל לחסוך ולדאוג לשם הטוב של החברה שלכם.

דוגמאות למוצרים צילינדריים עליהם ניתם לבצע את הבדיקה:

 6

דוגמאות לבדיקות אשר ניתן לבצע אותן:

 • בדיקות איכות מוצר:
  • מיקום וזווית התווית
  • מציאת פגמים בתווית
  • מיקום וזווית המכסה
  • פגמים באיטום המכסה
  • אוריינטציה של תווית ומכסה
  • גובה מילוי
  • בדיקה שתאריך פג התוקף והלוט קריאים
  • אוריינטצייה בקבוק לטובת אריזה
  • מציאת מוצר חריג
 • בדיקות נכונות מוצר
  • תווית מתאימה
  • מכסהפקק מתאים
  • תאריך פג תוקףלוט נכונים
  • בר-קודים נכונים
  • צבע בקבוק נכון
  • קיום צבע בתוויות
 • עקיבות
  • בקרה אחר מספרי הלוט
  • ניהול שרשרת האספקה.

 ניתן לפנות בנושא זה לשחר פלג
054-9260390

 דוגמא למוצר מוגמר:

7

דוגמא לבדיקות בבקבוק יין:

 8

 9

דוגמא לבדיקות במוצר רפואי:

 10

 לוגויים נוספים לשימוש בכתבה:

 1112