Advance Optima

סדרה AO 2000 מתוצרתABB (לשעבר HARTMANN & BRAUN ׂ) חוגגת את אספקת המכשיר ה-25,000. המכשיר סופק לתחנת כוח למדידת הפליטה מהארובות.

לדברי מר ברטולד הורן (BERTHOLD HORN), מנהל החטיבה האנליטית בתאגיד, “אין מערכת בעולם שדומה ברמת הפופולאריות שלה למערכת AO. המערכת מאפשרת למשתמש לבחור בין 11 מודולים שונים, וכן בין סוגים שונים של מארזים לאווירות שונות, כגון EX. OUTDOOR “. מר הורן הדגיש כי סדרת AO תמשיך להיות עמוד התווך גם בטכנולוגיה האנליטית העתידית של ABB.

גם בישראל זכתה הסדרה להצלחה רבה ולמעלה מ-200 מערכות הותקנו בארץ ליישומים רבים.

קו המוצרים שמסתמך על הסדרות המוצלחות והוותיקותURAS, LIMAS, MAGNOS, ו-CALDOS, מאושר על-ידי המעבדות המחמירות בעולם TUV ו- MCERTS, כנדרש בתקנים שהוציא לאחרונה המשרד להגנת הסביבה.

אנלייזר מסדרת AO 2000

החדשנות ופריצת הדרך (פטנט רשום) מתמקדות בנושא הכיול האוטומטי . המערכת מאפשרת הפעלה של חלק ניכר מהמערכות ללא צורך במכלי גז כיול והדבר מביא לחיסכון בעלויות מכלי גז הכיול ובעלויות האחזקה, ומבטיח כיול מדויק ללא טעויות אנוש.

תא כיול מלא בגז

להלן תמצית יתרונות המערכת:

  • כיול אוטומטי ללא גזי כיול.
  • תקשורת בין האנלייזרים לרשת המפעל בתקנים אטרנט IP/TCP ,FIELDBUS, MODBUS,

485 -RS , המאפשרת הפעלה ואחזקה מרחוק.

  • תוכנת ANALYZE ITלדיאגנוסטיקה ולאגירת נתונים.
  • מבנה אחיד – פשטות באחזקה וחסכון בחלפים.
  • מגוון נרחב של תאי מדידה (קוורץ, נירוסטה) לעבודה בתנאי עבודה קשים ביותר.
  • אפשרות להפרדת האלקטרוניקה מתא המדידה והתקנתה באזור מוגן.
  • עזרה בזמן אמת מופיעה על המסך.
  • מדידה של עד 6 פרמטרים באנלייזר אחד ואפשרות להוספת פרמטרים עתידיים ומדידות (חמצן).
  • מארזי EX לאזורים ZONE 1 , ZONE 2.

מרבית המודולים עובדים בשיטת EXTRACTIVE המאפשרת למקם את המכשיר במקום נוח בתחתית הארובה על-ידי התקנת צינור דגימה מנקודת המדידה ועד ללוח.

דוגמא להתקנה חיצונית בתחתית הארובה עם לוח ממוזג

לאחרונה הצטרף למשפחה אנלייזר העובד בשיטת לייזר מדגם LS 25 . אנלייזר זה מאפשר מדידה של גזים שלא ניתנים למדידה בשיטת COLD WET ומיועד לגזים “מסיסים”, כגון: HCL , HF , NH3, וכמו כן למדידה של מים. האנלייזר עובד בשיטת INSITU ומותקן עם מקור וגלאי בארובה.

אנלייזר לייזר LS 25

יתרונות אלו ואחרים הופכים את מערכתAdvance Optima לחדשנית ולמובילה מבין המערכות האנליטיות הרציפות.

כללי