שסתומי בקרה Masoneilan לחומרים מסוכנים

חברת GE/Masoneilan היא חברה רב-לאומית ותיקה המוּכרת כאחת המובילות בעולם בתחום שסתומי הבקרה התעשייתיים ומערכות למדידת מפלס בשיטת ה-DISPLACER. מוצרי Masoneilan מלווים זה שנים רבות את מרבית תעשיות התהליך, כגון התעשייה הכימית והפטרוכימית, כמו גם תחנות כוח ומערכות הפקה, הולכה וויסות של גז טבעי, בעולם ובישראל.

מתקן האלקילציה – מתקן לייצור מרכיבי בְּלִילָה גְבוהֵי אוקטן לבנזין.

המתקן, שהקמתו מסתיימת בימים אלו בדרום הארץ, העמיד את חברת Masoneilan בפני אתגר שחִייב ייצור ואספקה של שסתומים מיוחדים לבקרת חומצה הידרופלואורית (HF) – חומר תוקפני ומסוכן ביותר המשמש כחומר גלם הכרחי בתהליך הייצור של המתקן.

לפיכך, דרשה חברת הידע האמריקאית, המלווה את הפרויקט, תנאֵי סף מחמירים בדמות חומרי מבנה, דוגמת Hard Faced Monel והבטחת הגנה מוחלטת מפני דליפה דרך ציר השסתום בתוספת התראה במקרה של דליפה כזו חרף מנגנון ההגנה.

הודות לידע ולניסיון עתיר השנים של חברת Masoneilan ביישומים דומים, מחד גיסא, ולתמיכה ההנדסית המצוינת של קונטאל, מאידך גיסא, בחרו מהנדסי הלקוח את הפתרון שהציעה קונטאל הכולל שסתומי GLOBE מסדרה 21000, עם אטם ציר מיוחד מסוג מפוח אטימה – Bellows seal מחומר מבנה Hastelloy C 276 כמובא בשרטוט המצורף:

כל Bellows Seal נבדק לפני התקנתו באמצעות Helium Test, זאת לצורך אימות שלמות הריתוכים המדויקים והאיכותיים. לאחר התקנת השסתום מתבצעת גם בדיקה הידרוסטטית לווידוא שלמות ואטימות המפוח.

כתוצאה מנזק אפשרי עקב פיתול במהלך התנועה הקווית של ה- Bellow seal. להבטחה מפני פיתול שולב גם מנגנון Anti rotation. כל שינוי בכיוון המפעיל (מימין לשמאל ולהיפך) מחייב את ניתוק המפעיל מציר השסתום לשם מניעת אפשרות נזקי פיתול.

כיוון ששסתום הבקרה הבסיסי מסוג Globe Valve דגם 21000 הינו מוצר סטנדרטי, עמד לזכותנו הניסיון המוקדם ביישומים דומים. התאמת השסתום על-פי נתוני התהליך, בפיקוחו המדוקדק של אגף ההנדסה של המפעל באיטליה, הניבו בסיכומו של דבר בחירה אופטימאלית של המוצרים עם חומרי המבנה המתאימים בהתאם לנתוני התהליך.

לאבטחה נוספת סופק אטם הציר הסטנדרטי עם secondary stem seal: כלומר, במקרה של בלאי המפוח (המתוכנן לכשעצמו לכ-600,000 מחזורים של תזוזת מכלול הוויסות בשסתום) תימשך האטימה המוחלטת לתקופה מוגבלת עד לתיקון המפוח.

את “תקופת המעבר” ניתן לזהות באמצעות מדידת הלחץ בפתח המצוין באיור המצורף (31).

אורך חיי מכלול המפוח תלוי, כאמור, במספר הכולל של תנועות ציר השסתום. מחזורים אלו ניתנים לניטור (Monitoring) באמצעות ה- Smart Solution, אחת מתכונות הפוזישונר החכם (Smart Positioner) מסוג SVI2AP2, התואם תקשורת HART על פי דרישות מערכת התקשורת המפעלית.

באמצעות התממשקות של תוכנת הכיול Valvue של Masoneilanמול תוכנת ניהול, ניתן לקבל נתונים בזמן אמת על אופן התנהגותו של השסתום. הדבר מאפשר לקבל תחזית וצפי תחזוקתי לפני הופעתו של כשל מסוכן, וכמובן לחסוך בתדירות החלפה תקופתית של ה- Bellows (אחזקה חזויה).

 

מעל כל זאת סופקה התראה נוספת במתקן האלקלציה. זאת באמצעות צביעת היקף עוגני ההתחברות של השסתומים לצנרת באמצעות ציפוי בטיחותי מיוחד ((Acid Detecting Paint המשנה את צבעו במקרה של מגע עם אדי חומצה הידרופלואורית. הצבע משתנה מצהוב לאדום ובכך מספק אזהרה וויזואלית על קיום אפשרי של דליפה מסוכנת. עם הפסקת הדליפה חוזר הגוון לקדמותו.

לסיכום, ניתן לציין שורת גורמים ששילובם איפשר לנו להיענות באופן איכותי וקפדני לאתגר, ולספק את מוצריה האיכותיים של חברת GE/Masoneilan למתקן זה ודומיו: התאמת שסתום הבקרה לנתוני התהליך (המבוססים על דרישות מחמירות של חברת הידע האמריקאית), ייצור ואספקת שסתומי הבקרה, בדיקת תאימות לאחר קליטתם בשטח, לווי צמוד עד לשלב ההתקנה ופעולה מתוך תודעת השירות המפותחת של קונטאל אוטמציה ובקרה בע”מ.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לשמואל לסמן. טלפון: 054-9260306