שימוש במשתנים שונים בבקרי 5000Logix

בקרי Logix5000 תוכננו במחשבה להיות הבקרים הנוחים ביותר והקלים ביותר לתכנות. לדוגמה כאשר אנו מבצעים פעולות מתמטיות, סוג המשתנה אינו חשוב – הבקר יבצע את הפעולה. ניתן לחבר משתנה מסוג REAL למשתנה מסוג INT ולהכניס את התוצאה ל DINT – הבקר יבצע את החישוב ללא בעיה.

התיחכום מצד אחד והפשטות מצד שני לוקחים משאבי זכרון וזמן מהמעבד. ברוב הפרוייקטים משאבים אלו אינם רלוונטיים אך כאשר מתקרבים למגבלות היכולת של הבקר בפרויקטים גדולים מאוד או מהירים מאוד – חשוב לדעת לנצל את יכולות הבקר למקסימום האפשרי.

בקרי Logix5000 תוכננו במקור לעבודה עם משתנים בגודל של 32ביט, הפורמט האופטימלי עבורם הוא פורמט DINT או REAL. אם אנו מבצעים פעולות עם משתנים שאינם אופטימליים או אם אנו מערבבים סוגי משתנים – זמן הסריקה לביצוע כל פקודה והזכרון הנדרש ממנה מתארכים.

לדוגמה:
פקודת ADD המחברת ערך A לערך B ומעבירה את התוצאה ל C

פורמט

זמן סריקה

זיכרון דרוש

DINT

0.26µs

28byte

INT

3.53µs

260byte

ניתן לראות שביצוע פעולות בפורמט שאינו אופטימלי או בשימוש עם מספר פורמטים הינו קל ופשוט אך הוא גוזל משאבים רבים מהמעבד. נסיוניינו מראה כי 95% מהפרוייקטים אינם מושפעים מנתון זה אך אם הפרויקט שלכם גדול או מהיר באופן יוצא מגדר הרגיל יש להתחשב בנתונים אלו בתכנון הפרוייקט.

ספרות טכנית:

עם התקנת תוכנת RSLogix5000 מותקנת באופן אוטומטי ספרות טכנית רבה במחשב. אנו מפנים זרקור על ספר בנשא תכנון מוקדם לפרויקטים גדולים נקרא: Design Guidelines. ספר מעניין נוסף נקרא Common Procedures, ספר זה מכיל הסברים רבים על פעולת הבקר. תיהנו.

כללי