רשמים מהכינוס השנתי של התאגדות מהנדסי החשמל והאלקטרוניקה בישראל

כנס אילת נערך השנה בתל אביב בסימן החיסכון כצו השעה.

חברת קונטאל הציגה בכנס את ההכרזות החדשות – מערכות הבקרה והחשמל ובמיוחד את השילוב החדשני בן המערכות. השילוב בין בקרה למערכות האחזקה החזויה, בין הבקרה לווסתי המהירות ואת השילוב ללא תפר בין מערכות הבקרה למערכות ה- SCADA המתקדמות מהסדרה הפופולארית RSview. החדשנות של חברת Rockwell Automation, Allen Bradley באה לידי ביטוי בתועלת הרבה המתקבלת בשילוב ובאינטגרציה – המאפשרת יעילות ונצילות ובמיוחד חסכון בזמן היישום וההטמעה.

בביתן הציגה קונטאל את האסטרטגיה שלה – המתוארת בפירמידה שבתרשים המצורף. חברת קונטאל ממשיכה לספק ללקוחותיה בתעשיה פתרונות מקצה לקצה הכוללים הן את התכנון המפורט והן את האספקות והיישום של מערכות חשמל, מכשור, בקרה ותוכנה. במודל זה מציעה החברה אפשרויות לחסכון של למעלה מ 30% בעלות הקמת פרויקטים.

במסגרת הכנס הרצה שי גרשון, סמנכ”ל הנדסה בחברה, והציג את האסטרטגיה של החברה ופתרונותיה בתחום של הגנה על ציוד סובב/רעידות. בהרצאה תיאר שי פרויקטים לדוגמא, וביניהם את שדרוגה של מערכת טורבינת גז בסיביר. הדגש בהרצאה הושם על שילוב כרטיסי בקרה על הגנת רעידות, הכרטיסים מהסדרה XM כוללים מערכת עיבוד וקבלת החלטות וכל שנדרש מהמיישם הוא הגדרת ערכי הסף להתראה וערכי הסף לביצוע השמטה. בהרצאה תוארו התקנים הרלוונטיים להגנה על ציוד תעשייתי סובב ומענה הפתרונות של חברת רוקוול על תקנים אלו. כמו כן הושם דגש על שילוב הפתרונות בתקשורות DeviceNet התעשייתית.

כללי