קונטאל ITS – שירות לקוחות

קונטאל ITS חנכה בתחילת חודש אוגוסט מערכת חדשה לניהול קריאות השירות של הלקוחות.

הטמעת תוכנת השירות הינה נדבך נוסף וחשוב באסטרטגיית הארגון, אשר יעד מרכזי בתוכה הוא שיפור השירות ללקוח על ידי אימוץ שיטות שירות בינלאומיות, תוך יישום של כלים ומדדים אמפיריים המאפשרים הן ללקוח והן לחברה שקיפות בכל תהליך הטיפול בקריאות השירות. כמו-כן, הטמעת תוכנת השירות מקצרת את זמני הטיפול בתקלות באופן דרמטי.

כעת, משהוטמעה המערכת, יכולים לקוחות החברה לפתוח קריאות שירות באתר אינטרנט ייעודי הפעיל 24/7, להתעדכן, לעדכן את סטאטוס התקלה ולקבל התראות למיילים בזמן אמת על אודות כל שלבי הטיפול בקריאה עד לפתרון המלא.

לפני מספר חודשים התמנה עובד החברה סער סינואני, מומחה בעל ניסיון עשיר ביישום מערכות MES, על מנת להקים ולנהל מחלקת שירות עצמאית. במהלך החודשים האחרונים סער למד להכיר את מגוון הלקוחות והפרויקטים הקיימים, גיבש, יחד עם גורמים מקצועיים נוספים, אמנת שירות ויצר מדיניות פנים וחוץ ארגונית לטיפול בקריאות שירות אשר אותה הציג במהלך השבועות האחרונים לכלל לקוחות החברה.

מהנהלת החברה נמסר כי “כיום קונטאל ITS הינה החברה המובילה בישראל לפתרונות ניהול הייצור. ריבוי הפרויקטים הקיימים גרם לנו להבין, עוד בשלהי 2010, כי על מנת לאפשר שחרור מוצרינו לשוק בזמן מהיר יותר, תוך שמירה על איכות המוצר והשירות ללקוח, יש לבצע מספר שינויים בארגון. ההשקעה במערך התמיכה והקצאת משאבי כוח אדם איכותיים למשימה זו, תאפשר לקהל לקוחותינו ליהנות מרמת שירות ותחזוקה טובים יותר, ובכך להגדיל את ניצולת משאבי הייצור שברשותם”.

הטמעת מערכת השירות הינה למעשה צעד נוסף וחשוב בסדרה של צעדים שנעשו במהלך השנה האחרונה, ובהם שינוי המבנה הארגוני של קונטאל ITS. זאת על מנת לאפשר העמדת מחלקת שירות עצמאית שתהיה באינטראקציה רציפה עם הלקוח ובד בבד עם צוותי מחלקת הפיתוח ומחלקת הבדיקות, ותוכל למעשה לשרת ולקדם בצורה אובייקטיבית ככל האפשר את האינטרס של הלקוח.

כללי