על רעשים חשמליים ודרכי ההתמודדות

המקור העיקרי לרעשים חשמליים נובע מהשימוש ההולך וגובר באלקטרוניקת הספק, בעיקר בווסתי מהירות , מערכות אל-פסק (UPS), והתקנות לא נכונות של מערכות חשמל ובקרה. אלו גם הגורמים העיקרים לנזקים ותקלות במערכות הבקרה, במערכות המחשוב והתקשורת ברצפת היצור.

ישנם דרכים רבות להתמודד עם הנשא וקצרה היריעה להקיף את כולם. בדף זה אנו מבקשים להביא תמצית של הדבר מתוך ניסיון שוטף, אין הרשימה באה להחליף הוראת יצרני הציוד ולא הנחיה לתכנון כי אם רק ריכוז נושאים לבדיקה.

 1. הרמוניות ווסתי מהירות: בעקבות החדירה המהירה בשנים האחרונות של ווסתי מהירות למנועי AC נדרשת תשומת לב ספציפית בנשא, וסתי המהירות הכוללים דיודות וטרנזיסטורי הספק מחוללים הרמוניות גבוהות, המדובר ברעשים על קווי ההזנה של המפעל, קווי ההזנה הללו נושאים על גבם לא רק את הסינוס המפורסם בתדר 50 הרץ אלא גם סינוסים נוספים בכפולות של תדרי 50 הרץ כמו כפולת 5 וכפולת 7 , הרמוניות אלו גורמות נזק למערכות אלקטרוניות שבסביבה ובמיוחד למחשבים ולרשתות תקשורת ומסכנים כל ציוד אלקטרוני אחר. כמו כן גורמות להשפעה שלילית על כופל ההסכם שגורם לצריכת חשמל גבוהה יותר ולעתים לקנסות, נזק נוסף הוא בסכנה לקבלים לתיקון כופל ההספק שיכולים להתפוצץ מפולסים גבוהים.

  הדרך להפחתת הסיכונים כדלהלן:

  • הזמנה של הווסתים באיכות טובה ועם המסננים המתאימים,
  • ווסתים גדולים מעל 200 כ”ס לבחון אפשרות להתקנת ווסת בשיטת 12 או 18 פולסים, בשיטה זו מערכת היישור של הווסת כוללת קבוצות מישירי גשר ושנאי מיוחד המזין אותם, דבר המקטין את רמות הרעשים.
  • לתכנן את המתקן כך שכבלים בן ווסתי המהירות למנועים לא ארוכים מדי, כבלים ארוכים מחוללים גלי מתח חוזר מכוון המנוע לווסת ומשבשים את פעולת המערכת. לעניין זה בקש מאיש הקשר שלך בקונטאל להעביר דפים טכניים או לאשר המרחק הנתון.
  • לערוך מדידות של רמת ההרמוניות, המדידות קרוב לווסת ובאזור מקור ההזנות, ואם ההרמוניות ברמות לא סבירות אזי להוסיף מסננים
  • במידה והווסת קיים ולא כולל סינון הרמוניות אז ניתן להוסיף מסנן חיצוני.
 2. הארקות: חשוב לוודא שאכן למתקן ישנם הארקות תקניות, הארקת של היסודות ו/או מוטות הארקה המוחדרים לקרקע, ההחדרה לעומק כזה שהמוטות פוגשים קרקע לחה בעומק האדמה, ויש שמגיעים עד מי תהום.
  • בדיקת הארקות מידית ופשוטה הנה בעזרת מכשיר למדידת התנגדות, יש לבדוק שההתנגדות בן ההארקה של המתקן להארקות אחרות שבסיבה מרוחקת תהיה מתחת לערך מסוים. לכך נדרש להעביר גיד אחד למרחק בן שני המתקנים, לפני כן למדוד את ההתנגדות של גיד זה ולהפכית ערך זה מהמדידה.
  • להאריק את הלוח להארקת המתקן באמצעות מוליך בחתך /קוטר מתאים
  • במידה וקיימים מערכות מכשור ובקרה הנמצאים האזורים שונים ומחוברים בניהם ושהמרחק בן המתקנים/מבנים מעל 5 מטר אז צריכים להיות הארקות נפרדות בשני הבניינים, הארקות יסוד, אבל גם במקרה כזה המינוס של ספקי מתח ישר , אם יש כאלה הם אמורים להיות משותפים.
  • בתוך הלוח יש להאריק את הפלטה ואת הדלת לגוף הלוח והכול לפס הארקה
 3. כבלי תקשורת:
  • בכל מקום שיש התלבטות אם להעביר תקשורת בסיבים אופטים או בכבלי נחושת אזי רצוי להעדיף את הסיבים, זאת מאחר והם התשובה הטובה ביותר לעמידה ברעשים חשמליים ובסכנת פגיעת ברקים.
  • בכל כבלי התקשורת שאינם סיבים אופטיים, חייבים להאריק. מארקים את הסיכוך, אבל רק מצד אחד , רצוי בצד הלוח , כאשר בצד השני הסיכוך לא מוארק
  • לבדוק עם מד מתח , מתח ישר ברמה של מילי וולטים אם ישנם מתחים בן ההארקה לבין הסיכוך ולבין המינוס של הספק כוח והיה ואם בכל זאת ישנם מתחים גם ברמה של כ 5 מיליוולט ו/או לא ניתן להריק את המינוס של ספק הכוח מסיבה כל שהיא, אזי מוצע לחבר נגדים , נגדים של כ 10 קילואום רצוי בהספק של 5 ווט, בין הסיכוך של כבלי התקשורת למינוס של ספק הכוח.
 4. הזנת לוח בקרה:
  • שנאי מבדל: הזנת הלוח, בדרך כלל 230 VAC , מוצע שתעבור בלוח דרך שנאי מבדל, על השנאי להיות בהספק שלא יעלה על 150% מההספק הנומינלי של הלוח. השנאי יוגן משני צדדיו במאמטי”ם דו קוטביים. צד אחד של המשני של השנאי יחובר להארקה.
  • בספק הכוח של הלוח, אם בלוח יש ספק מתח ישר, בדרך כלל ספק של 24 וולט, ובמידת האפשר, רצוי לחבר את צד המינוס של הספק להארקה.
כללי