סיפורו של פרויקט

קונטאל ITS מיישמת מערכת ממוחשבת לבקרה, פיקוד ורישום עבור מכונה להתזת כדורי מתכת – Shot Pining בתעשייה אווירית – חטיבת כלי טייס אזרחיים .

התעשייה האווירית מספקת מוצרים לתעשיית התעופה בעולם ונדרשת להתמודד עם בדיקות איכות מחמירות של מכונים בינלאומיים מובילים. בתהליך היצור נדרש להתיז כדורי מתכת לצורך חישול הפריטים המיוצרים. תהליך התזת הכדורים נדרש לעמוד בתקן התעופתי המחמיר SAE מס’ AMS 2432 בכדי לא לפגוע בפריט המיוצר , וכן ליצור פיזור אחיד על פי החלק המותז. תהליך זה מבוצע בהקפדה על הפרמטרים הטכנולוגיים הנדרשים המותאמים לפריט המותז. מערכת הבקרה הקיימת היום במכונה מורכבת מבקר PLC5 ותוכנת HMI מסוג Rsview של חב’ Rockwell Automation.

בכדי לעמוד בתקן וליעל את התהליך תעשייה אווירת החליטה למחשב את התהליך לצורך קבלת היתרונות הבאים –

  • שמירת פרמטרים טכנולוגים המותאמים לפריט לסוג ההתזה ולשלב העבודה .
  • הורדת הפרמטרים הטכנולוגים אוטומטית מבנק המפרטים למערכת הבקרה .
  • עצירה מידית של המכונה בזמן אמת במקרה של חריגה בתהליך מההגדרות התקן .
  • קבלת דיווח ורישום ממוחשב לתהליך ההתזה בפועל ולתהליך הביקורת.
  • יצירת ממשקים לקבלת פקודת העבודה והעברת נתוני התזה בפועל למערכת המחשוב המרכזית.

לחברת קונטאל ניסיון עשיר בתחום הבקרה והתוכנה והאינטגרציה בניהם. אנו מסייעים בפתרונות טכנולוגיים ליצרנים הישראליים הנדרשים לעמוד בתקני תעופה בינלאומיים. בין לקוחות החברה בתחום התעופתי ניתן למנות את התעשייה האווירית, את Tecjet (חברה בת של ישקר) את סאיקלון מקבוצת אלביט מערכות, ואת תעשיית התעופה הרוסית (ראה תיאור ב”קצרים”).

בפרויקט זה ITS מבאיה לידי ביטוי את יכולותיה הייחודיות בשילוב שבין יישום מערכות בקרה לתוכנה – ומיישמת את התוכנה לשמירת המתכוננים והדוחות הנדרשים. בפרויקט ייחודי זה נדרש שילב הדוק ותיאום עם מערכת הבקרה הקיימת במתקן. מבחינה טכנולוגית כלי התוכנה המשמשים לכתיבת התוכנה הינם ב –Vb.Net מול בסיס נתונים2008 SQL Server . התוכנה מתממשק מול בסיס נתונים המרכזי מסוג Oracle . התוכנה משתמשת בטכנולוגיה OPC (OLE for Process Control) לצורך הורדת הפרמטרים הטכנולוגים לבקר.

כללי