מרווה קיטור אפיון ושימושים Mascot

VSD Variable Spray Desuperheater

מקור האנרגיה לשינוי מצב צבירת המים והפיכתם לקיטור, מושתת בעיקר על שריפת דלקים כדוגמת מזוט ופחם,  ולאחרונה, עם המעבר לשימוש בגז טבעי, גם בתהליכי מחזור משולב בו מועברים גזי הפליטה הלוהטים של טורבינת הגז דרך מחליף חום ליצירת קיטור, וכך החום השיורי מנוצל להפקת קיטור ללא תוספת נוספת של דלק. מחליף חום מים\גזי הפליטה מעלה את טמפרטורת המים עד הפיכתם לקיטור רווי .בשלב שני מוסט הקיטור למשחן  המעלה את טמפרטורת הקיטור ומפחית את הלחות למניעת הרס להבי הטורבינה. השליטה על איכויות הקיטור טרם כניסתו לטורבינה מתבצעת באמצעות מרווה הקיטור ( Desuperheater) המשמש לאפליקציית – Turbine By pass, שהוא תהליך הסטת ספיקת הקיטור מלהבי הטורבינה, תוך הדמיית העומס התרמי של הטורבינה. עם הגעת טמפרטורת הקיטור מול הלחץ לאיכות  השחון הרצוי יוסט הקיטור לכיוון טורבינת הקיטור המחוברת לגנרטור לייצור חשמל, אשר יפיק אנרגיה חשמלית נוספת.

תפקיד נוסף מיועד למרווה בעת דרישה לעצירת פעולתה של טורבינת הקיטור לצורך תחזוקה יוסט זרם הקיטור תוך הדמיית העומס התרמי ובכך יואט קצב הסל”ד עד לעצירה מוחלטת ללא הפעלת כוחות מכאניים העלולים להפר את האיזון הצירי ולגרום בנוסף נזק ללהבים.

ייעודו הנוסף  של מרווה הקיטור הוא לשימוש ולהתקנה במפעלים כימיים ופטרוכימיים הצורכים קיטור רווי בלחץ קבוע ויציב במורד הזרם.

תהליך הרווית הקיטור דרוש בעיקר בתהליכים של תעשיית הנייר, תחנות כוח או לייצור תזקיקי דלק.

תהליכים אלו צורכים את אנרגיית הקיטור בתעשייה ודרישותיהם שונות, מורכבות ומחייבות עמידות בתנאים קיצוניים ותובעניים. הורדת טמפרטורת קיטור שחון נחוצה לצורך הגברת נצילות החזק החום, והרחבת השימוש עם מעבר להפקת אנרגיה בתחנת הכוח גם לשימושי החלפת חום בתהליכים אחרים.

המרווה מתוכנן לבצע מספר פעולות בו זמנית:

(א) הפחתת לחץ הקיטור (ב) הורדת עומס הרעש (ג) הורדת טמפ’ הקיטור מהנקודה השחונה אל הרוויה מרווה הקיטור יפחית את טמפרטורת הקיטור השחון עד הגעתו כמעט לנקודת הרוויה. סמיכות טמפרטורת הקיטור לנקודת ההרוויה (Saturation) מאפשרת מעבר חום אופטימאלי, ובכך מובילה חיסכון ניכר של אנרגיה.

עיקרון הפעולה מוגדר בשני אופנים: (א) Fixed Nozzle  (ב) Variable Nozzle

אפקטיביות שיטת ההזרקה והערפול מיושמת כאשר לחץ הקיטור וספיקתו קבועים. מי הקירור מוזרקים לתוככי הקיטור השחון דרך דיזה (Nozzle ), המערפלת את המים לרסיסים זעירים. רסיסים אלה משנים את מצב הצבירה מנוזל לגז במצב רתיחה. כמות האנרגיה הדרושה למעבר בין מצבי הצבירה גורמת לירידת טמפרטורת השחון והמרתו לקיטור רווי.

שיטת ההרוויה הנפוצה ביותר הינה שיטת ה-Spray Nozzle . לחץ מי הקירור המוזרקים לתוככי הקיטור מחויב להיות גבוה מעל לחץ הקיטור בכ 4-אט”מ ,תוך מניעת היווצרותם של תנאי קוויטציה

מערכת זו מבקרת את ספיקת מי הקרור המוזרקים ומחייבת בהתקנת תחנת הפחתת לחץ ובחיישן טמפרטורה לקביעת ה Set Point.כמובא בתרשים מטה.

מערכת CSCV Combined Steam Conditioning Valve

שסתום בקרה משולב (CSCV) מכיל את כל הרכיבים הדרושים להפחתת לחצים.

יישום זה מאפשר את הזרקת מי הקירור בנקודה הסמוכה לאחר הפחתת הלחצים. כתוצאה מכך, מתקבל ערבוב יסודי של רסיסי מים עם הקיטור . רסיסים אלה משנים את מצב הצבירה ובעזרת הפרשי הלחץ ומהירויות הזרימה בין הקיטור והמים, מתרחש איוד מהיר של המים המוזרקים. כמות האנרגיה הדרושה למעבר בין מצבי הצבירה גורמת לירידת טמפרטורת השחון והמרתו לקיטור רווי. בנוסף מצויד מכלול השסתום ב Trim  להפחתת רעשי הזרימה ולמניעת היווצרות תנאי Cavitation

מערכת זו מותאמת במיוחד ל Valve Turbine by pass system

ממקם השסתום Smart Positioner SVI2AP,SVI 1000

באפשרותנו לספק מכשור שדה, העומד בתקנים מחמירים ותומך בתקשורתHART עבור שסתומי בקרה המופעלים פניאומאטית. המוצר המשופר מספק למשתמשים פתרון חסכוני, פשוט ואוניברסאלי, המיועד להתקנה על-גבי שסתומים בתנועה קווית ובתנועה סיבובית וניתן להתקנה על-גבי שסתומי הבקרה של היצרנים השונים.

לצורך כך פיתחה חברת GE Masoneilan ערכות התקנה מושלמות מחומרי מבנה איכותיים (פלב”ם) המתאים להתקנה של Smart Positioner SVI2AP,SVI 1000   על גבי מפעילי חברתMascot piston actuators  ואחרים כמובא בתצלום מטה.

 מערך ניטור איכות תפקוד שסתום הבקרה

מערך ה-Smart Valve Interface כולל את המוצר SVI2AP התומך בתקשורת HART, וכן את ה-FVP, התומך בתקשורת ה-Foundation Fieldbus. מכשור שדה זה עמיד בכל התקנים המחמירים, והוא מאפשר למשתמש לייעל ולשפר את תפקוד המוצר ולקבל החזר השקעה בטווח זמן קצר. אגירת הנתונים לניטור איכויות תפקודם של שסתומי הבקרה ומרווה הקיטור תתבצע באמצעות תוכנת ה Valvue  וכן Valve Aware   ובנוסף את תוכנת  AMS.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לשמואל לסמן, קונטאל אוטומציה ובקרה טלפון: 03-9260306

כללי