מפחיתי לחץ לגז טבעי

בתוך מספר  שנים מיום כניסת הגז הטבעי לישראל הפך רכיב זה למוצר הדלק העיקרי והמועדף לייצור חשמל ולמפעלי התעשייה הכבדה  האחרים.  בשנים הקרובות מתוכננת פריסה של רשתות חלוקת גז טבעי בכל רחבי הארץ שיאפשרו מעבר לשימוש בחלופת אנרגיה הזולה עד כ 60% לעומת גפ”ם,מזוט או סולר גם ליתר הצרכנים הקטנים כדוגמת מפעלי תעשייה ,בתי חולים ובתי מלון.

גז טבעי הוא דלק פוסילי גזי המכיל בעיקר מתאן, ובדרך כלל גם כמויות קטנות של אתאן, פרופאן, בוטאן ופנטאן. זהו גז חסר צבע וחסר ריח, עם שיווקו מוסף לו חומר בעל ריח חריף, לצורך הבחנה מהירה במקרה של  דליפה.

מערכת ההולכה

על פי נתוני נתג”ז  אורכה של צנרת ההולכה בפרישה הארצית עומד על 443 ק”מ ובה הוקמו  26 מתקני  Pressure Redaction and Metering System- – PRMS מערכת זו מפחיתה, מווסתת ומודדת לחצי גז. הובלת הגז הטבעי נעשית בקו ההולכה הארצי בלחצים גבוהים (מעל 16 בר) ועל מנת להתחבר לצרכני קצה דרושה מערכת שתפחית ותווסת את הלחץ. תחנה זו למעשה מחברת בין קו ההולכה הארצי לבין קווי החלוקה המובילים את הגז לצרכני הקצה.

קיים מתקן הפחתת לחץ נוסף PRSPressure Reduction Systemהמחבר בין רשת החלוקה לבין המערכות המותקנות במפעלים השונים. כיוון שהגז מגיע בלחץ אחיד מרשת החלוקה קיימת אפשרות להתאים את דרישות תחום הלחצים הנדרש לדרישות המשתמש הסופי באמצעות מתקן הפחתת לחץ אזורית זה. 

 אנו מסוגלים לספק מפחיתי לחץ ואביזרי הגפה לתחומי הלחצים כדלקמן:

מתקניגזבלחץגבוה מאוד – לחץהעולהעל 16 Bar–כולל  CNG –Compressed Natural Gas 250 bar

מתקניגזבלחץגבוה – לחץהעולה על  16 Bar–כולל עד 80 Bar כמובא בקו ההולכה הארצי של נתג”ז

מתקניגזבלחץנמוך – לחץשל 4 Barאופחות

מתקניגזבלחץנמוךמאוד – לחץשל 4 Barאופחות

תופעות פיזיקאליות

בעת הפחתת לחצי הגז הטבעי (בלחצים גבוהים) מתרחשות מספר תופעות פיזיקליות בזמן ההתפשטות כאשר עם ירידת הלחץ יגדל נפחו של הגז תוך יצירת רעש הנובע מרעשי התפשטות וכן רעשי זרימה.

בעת האצת מהירות הגז דרך חתך הזרימה מתבצעת עבודה הגורמת לירידה בלחץ ובטמפרטורה.ירידת הלחץ בהמשך הקו תגרום לירידה במהירות ולעליה בטמפרטורה, אולם פעולת עבודה זו דורשת אנרגיה הגורמת לירידת הטמפרטורה –תופעה פיזיקלית זו ידועה כאפקטג’ול-תומסון.

1

רעשי זרימה והתפשטות

מרביתנזקיהרעשישפיעועלחלקיהמתכתהפנימייםהנעיםוהסטטיים. רעשלדוגמאבעוצמהשל125dBAשווהבעוצמתולתאוצהבעומסגבוהעלשטחהפניםשלהמכלול.הנזקהמכנייגרוםלשחרורברגיההידוקולרפיוןבנקודותהאחיזהבחלקיו הנעים של מפחית הלחץ.

מפחיתי לחץ –Pressure regulator

מפחיתי לחץ בהפעלה עצמית שונים משסתומי בקרה המיועדים לתעשייה התהליכית מהסיבה העיקרית שהם לא זקוקים למקור אנרגיה חיצוני לצורך שליטה על הפחתת לחץ או לבקרת ספיקה. מפחיתי לחץ אילו פועלים על שילוב של יחס שטחי דיאפרגמה מול שקול כוח קפיץ הוויסות הניתן לכיוונן ושימוש בלחץ הזורם עצמו וכתוצאה מכך תהיה מהירות התגובה מיידית לכל שינויי בספיקה או דרישות הלחץ.

ההבדל העיקרי השני הוא בכך שמפחית לחץ בהפעלה עצמית מסופק כמעט תמיד עם סגר או תושבת רכה לצורך דרישות לאטימות גבוהה בין איזור הלחץ הגבוה לנמוך במקרה של חוסר צריכה.

ניתן לחלק את מפחיתי הלחץ האמורים ל שני משפחות עיקריות:

1.מפחיתי לחץ בהפעלה ישירה  ( Direct acting)

2.מפחיתי לחץ עם נווט פיקוד ( Pilot operated)

2 

 

 

1.מפחיתי לחץ בהפעלה ישירה  ( Direct acting)

השרטוט המובא מעלה מציג את עקרון פעולה של מפחית לחץטעון קפיץ בהפעלה ישירה:

החלל מתחת לדיאפרגמה מחובר באמצעות חריר משוב למורד הזרם ( Demand)שהוא אזור הלחץ הנמוךואילו קפיץ הוויסות הנמצא מעל לדיאפרגמה ומאפשר את כיוונןהערך הרצוי ( .(Set pointבמצב זה יתאפשר מעבר הספיקה (Flow) דרך מכלול האטימה (Valve plug) כאשר יתקיים איזון כוחות בין כוח הקפיץ לבין הלחץ הנמוך יחסם מעבר הגז דרך מכלול האטימה ומפחית הלחץ  ימנע את המשך הזרימה דרכו.

3 

 כנציגי חברת GE Oil & Gas  באפשרותנו להציע מגוון נרחב של מפחיתי לחץ מכל הסוגים ולמגוון תחומי לחצים נרחב.

 מפחיתי לחץ עם נווט פיקוד ( Pilot operated)

 Mooney* FlowMaxGE

 4

5

 Mooney* Flowgrid* Slam Shut

 לפרטים נוספים ניתן לפנות לשמואל לסמן  טל  054-9260306

 

כללי