מערכת SensiTrol לבקרת CO בחניונים

משרד להגנת הסביבה פירסם לאחרונה שינויים ועדכונים בחוק רישוי עסקים, המחייבים אגירת נתונים, כמו גם דרישה לאישור תקן לגלאי.

חברת קונטאל פיתחה מערכת מבוססת בקרי pCO של חברת CAREL, הכוללת תוכנה ייחודית וחדשנית לניטור, בקרה ואגירת נתונים של ריכוזי גז פחמן חד-חמצני (CO) בחניונים תת-קרקעיים.


היתרונות העיקריים של המערכת:

  • חיסכון ניכר בחיווט הודות לחיבור גלאים בתקשורת ליחידת הבקרה -.
  • אגירה שנתית של אירועים ושיאי ריכוז יומיים בבקר באמצעות תוכנת SensiLogTM והעברתם למחשב חיצוני.
  • הצגת אירועים אחרונים ושיאי ריכוז יומיים למשתמש על גבי תצוגת הבקר.
  • מערכת מודולרית המאפשרת ניטור מספר רב של גלאים במספר קבוצות הפעלה, המותאמת לחניונים קטנים וגדולים.
  • הפעלה ידנית של מערכת האיוורור דרך הבקר.
  • הבקר מתאים לעבודה עם רגשיmA 4-20, דוגמת PX-300 SensiCOTM ו-ADOS, המאושרים על ידי המשרד לאיכות הסביבה וגורמים נוספים.
  • הבקר המודולרי נפרד ממערכת הבקרה ונוח לשירות ולחיבור תקשורת אופציונאלי לבקרת מבנה.
  • שלוש רמות גישה על ידי סיסמאות והוראות הפעלה בעברית.
  • פשטות בהתקנה ונוחות בתפעול.


כללי