מערכת קירור אוויר לטורבינות גז

קונטאל יישמה בהצלחה את שילובה של מערכת קירור באמצעות איוד בתחנת כוח תרמו-סולארית. המערכת מדגם OPTIMIST ומתוצרת CAREL, מותקנת בתחנת הכוח הממוקמת בקיבוץ סמר הסמוך לאילת. היחידה התרמו-סולארית פותחה על-ידי חברת AORA SOLAR.

הגידול הגובר בביקושי האנרגיה בעולם, אשר מתבטא בעלייה בפליטות של גזי חממה ושל מזהמים אחרים המשפיעים על איכות הסביבה בה אנו חיים ועל אקלים כדור הארץ, כמו גם החתירה להשגת ביטחון באספקת האנרגיה, מובילים לצורך הולך וגובר באנרגיה סולארית.

קיימות שיטות שונות לייצור חשמל באמצעות אנרגיית השמש. אחת מהן הינה הטכנולוגייה התרמו –סולארית, שבה מנוצל חום השמש בכדי לייצר קיטור ולהניע טורבינה לייצור חשמל. טכנולוגיה זו עושה שימוש בקרינה הישירה של השמש בלבד, המרוכזת על מנת לחמם נוזל תרמי (מים, שמן או תמיסות מלח מותך) ולהמירה לקיטור. יעילותה של המערכת התרמו-סולארית תלויה ביעילות האופטית וביעילות המרת החום של המתקן.

המתקן בנוי משלושה מרכיבים עיקריים:

  • מרכֵּז (COLLECTOR) – מערך של מראות או רפלקטורים אשר קולטים את הקרינה וממקדים אותה. מערך זה מצויד במערכת עקיבה אחר השמש.
  • מקלט (RECIEVER) – קולט את הקרינה הממוקדת ומשמש כתווך להסעת חום אל מערכת המרת האנרגיה .
  • מערכת המרת האנרגיה – ממירה את החום לאנרגיה חשמלית.

יעילותה של טורבינת הגז גדלה ככל שמסת האוויר גדלה, וזאת כתוצאה מהעלייה בצפיפות האוויר הנגרמת בעקבות קירור האוויר הנכנס אל הטורבינה.

 תפקידה של מערכת הההרטבה הוא לקרר את האוויר שמוזרם לטורבינה, ובכך להגדיל את תפוקת הגנרטור ואת יעילותו. המערכת מתוצרת CAREL פועלת גם כמערכת הוספת לחות וגם כמערכת קירור אוויר. המערכת כוללת: משאבה נפחית המעלה את לחץ המים ל-16 באר; וסת מהירות על המשאבה הגורם לעבודה בנקודה האופטימלית ומונע בזבוז אנרגיה; בקר מתוחכם; מפריד טיפות במורד הזרימה, המונע הגעה של טיפות מים לטורבינה, ומערכת פיזור הרסס בתא ההרטבה. תהליך הקירור מתבצע באופן אדיאבטי כאשר אוויר בא במגע עם טיפות מיקרוניות של רסס. המים משנים את מצבם מנוזל לגז וגורמים לטמפרטורת האוויר הזורם לרדת. איוד של 100 קג”ש רסס מוריד מהאוויר עומס חום של 69 קילווואט. המשמעות המיידית של דבר זה הינה חיסכון באנרגיה. צריכת החשמל של המערכת נמוכה ביותר. המערכת אינה מייצרת מפלי לחץ על מפוח המערכת, ובכך שומרת על נצילות יציבה.

 חברת קונטאל תיכננה את מערכת ההרטבה ושיתפה פעולה עם חברת “אאורה” בהתאמת המערכת.

תיאור שילוב מערכת ההרטבה בטורבינת הגז
תיאור שילוב מערכת ההרטבה בטורבינת הגז
כללי