מודול חדש במערכת MES : מודול זימון הייצור

קונטאל גאה להציג מודול חדש במערכת ה- MES: מודול זימון הייצור. המודול הינו, למעשה, תת-מערכת אשר פותחה על-ידי חברת PlanIT (2002). תת-המערכת מותקנת במפעלים ובתעשיות מגוונות ומשמשת את אנשי התפ”י ככלי תכנון ותומך החלטות.

מודול זימון הייצור הוא חלק אינטגראלי המחובר למערכת ה-MES . מודול זה משתמש במידע ובבסיס הנתונים של המערכת ומרחיב את יכולות מערכת ניהול הייצור בכך שהוא מאפשר תכנון וזימון ייצור כחלק ממערכת ניהול הייצור עצמה.

ייחודיות המערכת נובעת מכך שלאחר אפיון הצרכים (אשר לרוב נעשה בזמן אפיון מערכת ה- MES) ניתן לבצע התאמות מערכת בהתאם לדרישות הארגון ולצרכיו.

מערכת זו מאפשרת תצוגה גראפית על פני הזמן, זימון אוטומטי על סמך מאפיינים ומשקליהם, וכן אפשרות לביצוע שינויים וקיבועים ידניים, קישור גמיש לבסיסי נתונים (מערכת המידע הארגונית) ופתרונות, החל משיבוץ עבודות לקווי ייצור, תכנון והפצה ועד לשיבוץ עובדים.

המודול מיועד למי שמנהל מספר משאבים המבצעים עבודות במקביל ומאופיינים על-ידי:

  • כמות העבודות משמעותית מספיק ונדרשת עבודה של אדם המבצע שיקול דעת בשיבוץ העבודות למשאבים וקובע את סדר ביצוע העבודות.
  • פרמטרים רבים מעורבים ומשפיעים על שיקולי הזימון וישנו קושי יום-יומי בידיעת איכות הזימון המתקבל ויעילותו. אי לכך, אדם המבצע את הזימון בכלי חישוב לא שיטתיים עשוי, ואף צפוי, להחטיא חלק מהגורמים המשפיעים.
  • נדרשת תצוגה ויזואלית של מצב הזימון לצורך יידוע הגורמים השונים בארגון, כולל צפי תכנון עתידי ורמת העומס על המשאבים.
  • נדרשת גמישות בשיבוץ ויכולת התערבות ידנית גם במצב שבו משתמשים בתוכנה לצורך זימון.
  • ישנו רצון להקטין את התלות הקריטית באדם מסוים בעל הידע, המוכשר לביצוע תכנון השיבוץ והזימון.

אופן פעולת מודול זימון הייצור

“פקודת העבודה – פק”ע” הינה האובייקט המרכזי אשר לו מספר מאפיינים יסודיים: שדה זיהוי, משאב משובץ, זמן התחלה צפוי, זמן סיום צפוי, כמות, עלות ועוד. ישנה אפשרות להגדיר מאפיינים נוספים ללא מגבלה. בעזרת מנגנון של נוסחאות והשמות מבוצעים חישובים המשפיעים על מאפייני העבודה וכל סט חישובים מותאם לכל ארגון לפי צרכיו.

“משאב” הוא הגורם המכיל והמבצע את העבודות בזו אחר זו. יתכן ומשאב עובד ברצף (קו ייצור) ונדרש לכיוונונים או להפסקות עבודה יזומות. במקרה זה, זמני ההתחלה והסיום של העבודות יהיו תלויים אחד בקודמו ומשך העבודה יקבע לרוב על ידי מכפלת הכמות בקצב.
סוג אחר של משאב מבצע עבודות עם זמני התחלה וסיום קבועים (עובד משמרת). במקרה זה, על התוכנית יהיה לשבץ את המשימות השונות לעובדים תוך עמידה באילוצי מנוחה, חופשה, התאמות מקצוע ועוד. ניתן להגדיר בתוכנה משאבי “דמה”, המשמשים לאחסון העבודות הלא מזומנות או העבודות שנדחו (לא עמדו בתנאי סף).

מימד הזמן
לכל עבודה נקבע זמן התחלה וזמן סיום צפוי (מחושב או קבוע מראש). במידה ויש חשיבות לזמן האספקה יקבע גם זמן יעד מבוקש. קיימים אלמנטים נוספים של זמן, המשתתפים בזימון ונלקחים בחשבון, כגון: זמני כיוונון, זמן ייצור, זמני בטלה, זמני מנוחה ועוד. כל אחד מהמרכיבים הללו נתון לשליטה על ידי הנוסחאות.
דוגמאות לזמני כיוונון: זמן כיוונון בין מוצרים, זמן כיוונון מוצר כתלות בקו הייצור, זמן שינוי צבע של מוצר ועוד.

מימד העלות
לאחר חישוב הזמנים מבוצע חישוב העלויות. אין הכרח שהעלות תהיה אמיתית, ביחידות של כסף, אולם הדבר מומלץ לצורך קיום מכנה משותף ברור, וכן לשם סיוע והסתייעות בתמחיר הקיים. ניתן להגדיר עלויות שונות, כמו עלות שעת משאב, עלויות כיוונון, עלות התאמת מוצר לקו מסוים, עלות התאמת עובד למקצוע, עלות איחור ביחס לתאריך היעד המבוקש. מרכיבי העלות מחושבים על סמך נוסחאות שונות ומשתנים מארגון לארגון.

תלות בין עבודות
ניתן להגדיר תלות בין משימות במשאבים שונים, למשל כך שעבודה לא תתחיל לפני שעבודה אחרת מסתיימת. ניתן להגביל עבודות מסוג מסוים למשאבים מסוג מסוים וכך לתאר זרימת עבודות בין סוגי משאבים שונים.

שיבוץ אוטומטי
אם המערכת תתבקש, היא תנסה לסדר את העבודות במשאבים תוך שאיפה לעלות מינימלית. ניתן לבצע פעולה זו עבור סביבת העבודה כולה (כלל המשאבים), משאב בודד או עבודה בודדת. המערכת תציג את העלויות לפני ואחרי.המערכת לא תביא בהכרח לפתרון אופטימלי, שכן הדבר תלוי במגבלת מספר החישובים, וכן במודל הזימון של כל מפעל או ארגון. ניתן לקבוע עלות סף מירבית לעבודה, עלות שמעבר לה תועבר העבודה למשאב “עבודות דחויות”.

הפעלה ידנית
המערכת מאפשרת הזזה ידנית של עבודות בין הקווים ושינוי הסדר בין העבודות. ישנה אפשרות “לקבע” חלק מהעבודות ולהריץ מהלך של אופטימיזציה על הנותרות. מיד לאחר הזזה של עבודה מתבצע חישוב מחדש ומוצגות העלויות העדכניות. באופן זה ניתן לבצע ניתוח רגישות מיידי.

חזרה לאחור (Undo)
המערכת מאפשרת לבצע חזרה לאחור מכל פעולה או סדרה של פעולות (וכן החזרה קדימה לאחר חזרה לאחור), כולל מפעולות האופטימיזציה. פעולות החזרה אפשריות עד לפעולת השמירה האחרונה (Save).

ידידותיות
המערכת מנצלת את מערכת ההפעלה “חלונות”, תוך אפשרות לפתיחת מספר חלונות של כל המשאבים במקביל, תצוגה גראפית, תצוגת טבלה, אפשרות להיכנס לכל עבודה ולראות את כל המאפיינים שלה, שימוש ב”גרירה וזריקה”, וכן ב”גזירה והדבקה” לצורך הזזת העבודות בין המשאבים. המערכת מוצגת בעברית/אנגלית ומאפשרת שליטה על כותרות המסכים, תפריטים, טבלאות ועוד.

ממשק לתוכניות חיצוניות
המערכת מאפשרת קבלת הודעות מתוכניות אחרות על מנת לבצע אופטימיזציה יזומה, טעינת עבודות מבסיס הנתונים ופעולות נוספות. ניתן גם להפעיל תוכניות חיצוניות מתוך המערכת, כולל העברת פרמטרים של עבודה מסוימת או משאב.

תכנון מול ביצוע (אופציונאלי)
יכולת המאפשרת ויזואליזציה של תכנון הייצור אל מול הביצוע בפועל, על פי נתונים המתקבלים ישירות מהמשאבים (מכונות, אנשים) ברצפת הייצור.

למידע מוסף השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

[gravityform id=”1″ title=”false” description=”false” ajax=”false”]
כללי