כיצד תפיק יותר ממשני התדר של Rockwell Automation באמצעות תחזוקה חזויה ( Allen-Bradley Power Flex 750 )

בדומה לבעלי רכב רבים, קרוב לוודאי שאתה מכניס את רכבך למוסך לצורך החלפת שמנים שגרתית, אך אתה מתקשה לקיים את תוכנית הטיפול המומלצת של היצרן. ובספק אם אופן הנהיגה שלך מחייב בכלל החלפה של השמנים…

הודות ליכולות האבחון הקיימות בכלי הרכב החדשים בשוק ניתן לבטל חלק גדול מתהליך הניחוש הנלווה להחלטה על טיפול ברכב. נתונים חשובים נאספים מהרכיבים הקריטיים של הרכב ונעשה בהם שימוש כדי להתריע על בעיות העומדות להתרחש. הדבר יכול לסייע לנו לתחזק את הרכבים שלנו בהתבסס על הצרכים בפועל ולא לפי הערכים הממוצעים המקובלים בענף, ולעשות זאת לפני שיתרחשו תקלות הכרוכות בהוצאת גבוהות ובאי נוחות.

זו מהותה של תפיסת התחזוקה החזויה – והיא נכונה באותה מידה גם לגבי קיום הפעילות בכל תחום עיסוק אחר. עם זאת, כדי להבין את השפעתה האמיתית של תחזוקה חזויה, חשוב להבין קודם כול את ההבדל בינה לבין תחזוקה מונעת.

תפיסת המניעה מול החיזוי :

תחזוקה מונעת כוללת גיבוש של תוכנית תחזוקה המיועדת לטפל בהתקנים או להחליפם בהתבסס על אורך החיים הצפוי שלהם. אין ספק, כי גישה זו עדיפה על תחזוקה בסגנון ‘הפעל עד שתתרחש תקלה’, אשר הופכת את זמני ההשבתה הבלתי מתוכננים לחלק שגרתי ויקר מהפעילות השוטפת שלך.

עם זאת, תחזוקה יזומה מבוצעת בהתבסס על תוכנית מוגדרת ולא לפי רמת התקינות והביצועים בפועל של התקן מסוים. גישה זו יכולה להביא להחלפה מיותרת של התקנים תקינים לחלוטין, הרבה לפני הצורך. נוסף לכך, הדבר עלול לחשוף אותך למצב שבו התקן מסוים יתקלקל לפני תאריך ההחלפה או הטיפול שנקבע בתוכנית.

התחזוקה החזויה, לעומת זאת, מבוססת על איסוף נתונים מן ההתקן כדי לעקוב אחר ביצועיו ועל החלת אלגוריתמים של חיזוי כדי לצפות מראש תקלות זמן רב לפני שיתרחשו בפועל. יתירה מזו, היא יכולה לשפר את רמת הדיוק של תוכניות התחזוקה ולהבטיח ניצול מרבי של השקעותיך באמצעי אוטומציה.

ערכה התועלתי של התחזוקה החזויה הולך וגובר במקביל לגידול בזמינות ובהיקף של הנתונים שניתן לאסוף – לא רק מההתקן עצמו אלא גם מרכיבים ספציפיים הכלולים בו. הדבר נכון במיוחד לגבי אחד מן ההתקנים החשובים ביותר באתר שלך – משני התדר (התקני VFD), המשמשים כמשני מהירות.

תובנות חיזוי מעמיקות יותר :

בין אם מדובר במדחסים, במשאבות או במכבשים, משני התדר הם האחראים לתהליכים מובנים המבטיחים לך פעילות ייצור רציפה. כשאחד מהם נכנס להשבתה, הפעילות כולה מושבתת.

למרבה המזל, משני התדר המחוברים דרך הרשת ניתנים לגישה, לניתוח ולמעקב לאורך זמן. יתירה מזו, משני התדר המודרניים מספקים מידע על חלק מרכיבי הליבה שלהם, כגון מאווררים, קבלים וטרנזיסטורי IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistors).

מאווררים, לדוגמה, הם התקנים מכניים המתבלים ומתקלקלים לאורך זמן. הדור האחרון של ממירי התדר כולל אלגוריתמים מתוכננים מראש המנטרים באופן ספציפי את ביצועי המאווררים והמסוגלים לחזות במדויק את אורך החיים שלהם בהתבסס על ניטור הטמפרטורה, מהירות הפעולה ומספר שעות העבודה בפועל.

טכנאי תחזוקה יכול לנצל מידע זה כדי לתקן או להחליף את יחידת ההינע או רכיב מסוים. הודות לאפשרות לחזות תקלות חודשים מראש, הם יכולים לתכנן את ביצוע הטיפולים במהלך השבתות מתוכננות מראש ולהצטייד מבעוד מועד בחלפים הדרושים.

האם אחרת את מועד הטיפול?

אם אינך בטוח ביכולות התחזוקה החזויה לסייע לפעילות שלך, שאל את עצמך:

  • האם אתה חווה זמני השבתה עקב תפקוד לקוי של ממירי תדר כדבר שבשגרה?
  • האם אתה מתכנן תחזוקה שוטפת להחלפת רכיבים בווסתי תדר – כגון מאווררים, מסננים וטרנזיסטורי IGBT – בלי שתדע מראש אם אכן אמורה להתרחש תקלה?
  • האם אתה מנצל את תקציב התפעול שלך במקום את תקציב התחזוקה לטיפול בבעיות הינע?

אם השבת בחיוב לאחת מהשאלות האלה, זה הזמן להעדיף ממירי תדר המאפשרים תחזוקה חזויה. חברת קונטאל משווקת את ווסתי המהירות Power-Flex  מסדרת 753 וסדרת 755 המאפשרים אחזקה חזויה. לפרטים נוספים אנא פנה אל אסף סופר 054-9260386

כללי