חברת LGR

חברת ABB הודיעה לאחרונה על רכישת חברת LGR. עם רכישה זוהוסיפה ABB להיצע שלהאנלייזרים המהווים פתרונות חדשניים למדידות אנליטיות של גזים.

חברת LGR,אשר הוקמה לפני כעשרים שנה, מעסיקה כיום כ-40 עובדים.החברה מספקת אנלייזרים ושירותיםלמגוון רחב של לקוחות, הזקוקים למדידות בזמן אמת של גזי מעקב ואיזוטופים עבור מחקרים ועבור ניטור סביבתי.

אסטרטגיות המדידה של LGRמבוססות על לייזר חדשני המאפשר אנליזה טובה,המתבצעת מבלי לגרום להרס הגזים והנוזלים.

טכנולוגיית האנלייזרים של החברה מבוססת על ספקטרוסקופיה בעלת רגישות ודיוק גבוהים יותר באופן משמעותי מאשר המתקבל בדגימה מסורתית אחרת מטכנולוגיית הלייזרים.

 עיקר המכשור מתמקד בסוגי האנלייזריים המרכזיים–אנלייזרים סביבתיים, תעשייתיים ורפואיים:

אנלייזרים סביבתיים:

חברת LGRמציעה אנלייזריםהפועלים במהירות של 10 HZעבור אפליקציות הדורשות מהירות גבוהה ודיוק גבוה. כמו כן, ה”Ultraportable line”של אנלייזריםמסוג אחר, מעוצב עבור אפליקציות שבהן מהירות גבוהה אינה נדרשת, כגון במקרה של מדידות שטפי אדמה ומגוון יישומי ניטור, כגון הטמנת פליטות, דליפות גז טבעי וסחרור של מים.

pic1
מכשור למדידות של עקבות גזים מוטמנים (CH4&C2H2)

 אנלייזריםתעשיתיים:

חברת LGRמציעה אנלייזרים ליישומים תעשייתיים, כגון: דיטקטורים למדידת דליפות של גז טבעי, מערכות לניטור רציףשל פליטות ממטמנות, אנלייזרים למדידת איזוטופים עבור תעשיית היין, אנלייזרים למדידת פליטות ואיכות האוויר, וכן, מערכות לבקרת תהליכים תעשייתית.

pic2
מכשור למדידות של COבדיוק גבוה ובזמן אמת

אנלייזרים רפואיים:

מכשירי LGR מספקים מדידות של מספר איזוטופים בו זמנית (δ2H, δ17O, δ18O, δ13C) בדם, ברוק, בפלזמה, בשתן ובנשימה. במכשור זה אין הגבלה של זמן בתהליכי הכנת הדגימות. המדידות מהירות ומתבצעות באופן אוטומטי.כמו כן, המכשור ניתן לתפעול בזמן אמת על-ידי אנשים ללא הכשרה.

pic3
אנלייזרים למדידת איזוטופים שלδ18O וδ2H במים,בנוזלים וביינות

 

לפרטים נוספים, אנא פנו למחלקת בקרת תהליכים בקונטאל.

 

כללי