התקנות החדשות לנושא ניטור רציף בארובות והדרישות מהמכשור

התקנות החדשות באירופה בנושא תקני פליטות מארובות ממתקני הפקת חשמל גדולים (2001/80/EC) וממתקני שריפת פסולת Directive 2000/76/EC)), כמו גם הדרישות המחמירות בנושא הפחתת הפליטות, דורשות מהמפעלים, בין היתר, התקנת מכשור ניטור רציף איכותי ואמין.

מאז שנות ה-80, עת הופיעו התקנים, כגון TA- LUFT ו- 13 BIMSCHV, ירדו כמויות המזהמים המותרות לפליטה בעשרות אחוזים, כפי שניתן לראות בגרף המצורף.

כמות המזהמים המותרת לפליטה

במסגרת התקנות החדשות, נדרש מהמכשור לעמוד בדרישות רבות, וביניהן מדידות רבות בו זמנית, תחומי מדידה נמוכים ביותר וזמן עבודה של 95%-97%. כאשר המכשור אינו תקין, יש להפסיק את פעולת המפעל, או לחילופין להזמין מדידות תכופות מעבדתיות עד להשמשת הציוד הרציף. אלה דרישות יקרות בשל המרכיבים הרבים שאותם צריך לנטר.

דוגמה לדרישות לניטור רציף ממתקן שריפת פסולת מופיע בשקף הבא.

דרישות ניטור רציף

מערכות ניטור גזים התחילו להופיע בתחילת המאה הקודמת. בתחילה הופיעו מערכות ORSAT שמדדו בצורה ידנית. לאחר מכן הגיעו אנלייזרים למדידת CO2וחמצן. כיום המערכות הינן מערכות אוטומטיות המאפשרות ניטור עשרות גזים בעזרת מכשיר אחד, מערכות כגון: FTIR,NDIR ,UV ועוד.

לצורך אכיפת הדרישות, יצא תקן EN 14181 אשר בא לתת מענה לבחינת אמינות המכשור.

Stationary source emissions. Quality assurance of automated measuring systems

התקן מכיל שלושה שלבים עיקריים הנקראים: QAL ( Quality Assurance Level):

QAL 1 שבו יצרן הציוד מקבל אישור לאספקת הציוד (Quality Assurance Level 1) על-ידי מעבדה מוסמכת, כאשר המובילות הן: TUV הגרמנית ו MCERTS האנגלית, זאת לפני ההתקנה ורק לאחר קבלת אישור זה מותר ליצרן הציוד לספקו למדידות.

בדיקה זו הינה בדיקה מקיפה ומעמיקה ובה נבדקות שתי מערכות במשך כחצי שנה בארובות. לאחר הבדיקה מוציאה המעבדה דו”ח מקיף ובו ניתנים פרמטרים רבים, כגון: תחום מדידה מינימאליים ומקסימאליים, השפעת גזים על הגז הנמדד, זמן מותר בין כיולים ועוד.

לאחר ההתקנה נעשה שלב שני (QAL 2), בו בודקים את אמינות הציוד וביצועיו על-ידי בדיקות REFERENCE מקבילות על-ידי מעבדה מוסמכת, שבה בודקים פרמטרים רבים כגון: תחום גילוי, ליניאריות, חזרתיות ועוד.

בשלב זה מקובל לעשות 15 מדידות, 5 מדידות ביום במשך 3 ימים, מדידות שצריכות להיעשות בתנאי הפעלה שונים של המפעל, סוגי דלקים שונים, נצילות שונה ועוד.

במידה והמכשיר נכשל בבדיקות, יש לתקנו או להחליפו באחר ולבצע שוב את הבדיקות.

לאחר מכן, ולאורך חיי הציוד, בודקים באופן רציף את ביצועי הציוד בשלב שנקרא QAL 3, אשר בו נבדקת פעילות הציוד, כולל DRIFT בין כיול לכיול, פעילות אשר נאגרת במכשיר, בתוכנות שמסופקות על-ידי יצרני הציוד, או בתוכנות חיצוניות הנקראות DAS – DATA AQUISION SYSTEMS.

בטבלה הבאה ניתן לראות את השלבים השונים, כאשר אישור למכשור ניתן לפני התקנתו. בדיקת המכשור נעשית בעת ההתקנה ולאחר מכן, אחת לתקופה של כ-5 שנים, או תקופה קצרה יותר באם ישנו שינוי מהותי בתפקוד המפעל, או בתפקוד מערכת הניטור והבדיקות הרציפות בעת פעולת הציוד.

בדיקות מכשור לניטור רציף

מכיוון שנדרשת מהמכשור זמינות גבוהה ביותר, חברות רבות דואגות לזמינות גבוהה לאנלייזרים, כגון שימוש בתאי כיול המונעים את הצורך בגלילי גז, כיול אוטומטי, אספקת מערכות יציבות הדורשות כיול אחת לתקופה ארוכה ועוד.

מצורפת כאן דוגמה למערכת כיול אוטומטית תוצרת ABB, אשר קיימת במערכות NDIR דגם URAS ו-UV דגם LIMAS הכוללות גז כלוא.

תאי הכיול מונעים את הצורך בגזי כיול מגלילים, מבצעים כיול אוטומטי ללא צורך בהתערבות חיצונית ודורשים כיול עם גלילי גז אחת לחצי שנה בלבד, דבר שחוסך משאבים וזמן רב, וכמו כן, עוזר לשמירת איכות הסביבה הודות למניעת הצורך בפליטת גזי כיול מזהמים מגלילי הגז.

תא כיול- קונטאל
תא כיול לניטור רציף

כמו כן, תוכנות שליטה מרחוק מאפשרות דיאגנוסטיקה והפעלת הציוד מרחוק. לעיתים הן מאפשרות תיקון תקלות ובוודאי מקטינות את זמן ההשבתה על-ידי דיאגנוסטיקה המאפשרת תיקון מהיר יותר במידה ונדרש, קבלת מידע על מהות התקלה ב-SMS ועוד.

לסיכום, אנו ממליצים ללקוחות לדאוג להתקנת מערכות בעלות אישור כדוגמת TUV, MCERTS, ולדאוג כי האישור יהיה לאפליקציה המתאימה ושהמכשיר יהיה בעל יכולת למדוד בהתאם לדרישות מהמתקן.

לאישור המערכת משמעות רבה והיא מהווה מעין “תעודת ביטוח” בהצלחה באישור המערכת. גם בארץ, בעקבות חוק אוויר נקי, נכתב כעת תקן בנושא אבטחת איכות נתוני מכשירי ניטור רציף בארובות, כאשר סבירות גבוהה שחלק מהדרישות יילקחו מהדרישות שעליהן דובר בכתבה זו.

כישלון באישור המערכת דורש בדיקות חוזרות שהן יקרות מאוד (כפי שתואר בכתבה בשלבQAL2 ). לעתים החלפת המערכת הכוללת פירוק והתקנה חדשים.

מידע נרחב על מכשירים בעלי תקן מתאים ניתן למצוא באתר ה-TUV ובאתר SIRA MCERTS. ניתן למצוא את האתרים על-ידי הקלקת המילים ב-GOOGLE.

בדוגמה המצורפת ניתן לראות CERTIFICATE עם הפרמטרים הרלוונטיים.

TUV לניטור רציף
ניטור רציף- קונטאל