הסבת כניסות המתח בבקרי MicroLogix 1100/1400 לזרם

הסבת כניסות המתח בבקרי MicroLogix 1100/1400 לכניסות זרם 4-20mA

ההסבה נעשית על-ידי הוספת נגד מדויק במקביל לצרכן (ראה שרטוט) בכניסת המתח האנלוגית של בקר מיקרולוג’יקס. הנגד חייב להיות בעל התנגדות של 500אום.


בקר MicroLogix 1100:

הכניסה האנלוגית בבקר מיקרולוג’יקס 1100 הינה ברזולוציה של 10 ביט.

כאשר הגשש האנלוגי מייצר זרם של 4mA, המתח שהבקר מיקרולוג’יקס ירגיש יהיה 2V. מתח זה מומר על-ידי הממיר האנלוגידיגיטאלי לערך 206 שאותו ניתן יהיה לקרוא בתוכנת הבקר.

כאשר הגשש האנלוגי מייצר זרם של 20mA, המתח שהבקר מיקרולוג’יקס ירגיש יהיה 10V. מתח זה מומר על-ידי הממיר האנלוגידיגיטאלי לערך 1023 שאותו ניתן יהיה לקרוא בתוכנת הבקר.


בקר MicroLogix 1400:

הכניסה האנלוגית בבקר מיקרולוג’יקס 1400 הינה ברזולוציה של 12 ביט.

כאשר הגשש האנלוגי מייצר זרם של 4mA, המתח שהבקר מיקרולוג’יקס ירגיש יהיה 2V. מתח זה מומר על-ידי הממיר האנלוגידיגיטאלי לערך 819 שאותו ניתן יהיה לקרוא בתוכנת הבקר.

כאשר הגשש האנלוגי מייצר זרם של 20mA, המתח שהבקר מיקרולוג’יקס ירגיש יהיה 10V. מתח זה מומר על-ידי הממיר האנלוגידיגיטאלי לערך 4095 שאותו ניתן יהיה לקרוא בתוכנת הבקר.

כללי