במהלך עבודות בתחום מערכות VISION- מפעל פרמצבטיקה .