אספקת גז טבעי למבערים Valve Train -רכיבים ושימושים

מאת: שמואל לסמן

פיצוץ ואש הן הסכנות הטמונות בציוד המשמש לאספקת גז טבעי למערכות דוגמת דודי קיטור, הסקה ומייבשים ובמיוחד במהלך אתחול וכיבוי המבערים. הגורמים המובילים של השריפות והפיצוצים הם: חוסר ניטור נאות של מערכות האספקה וכן תקלות אפשריות דוגמת דליפת גז טבעי מתאן בשילוב הצתה, וכן הדף כתוצאה מפריצת הגז ממערכת הלחץ. על כן בתכנון מערכת הפחתת לחץ לכיוון המבער יש לשקול את הנתונים הבאים:

  1. דרישות ספיקת המערכת בנתוני התהליך flow Min- Norm-Max וכן טווח השינויים
  2. דרישות הלחצים בכניסה וביציאה כיוון שהגז הזורם  והמגיע מרשת החלוקה קיים בלחץ אחיד ואילו הצרכנים השונים דורשים את הגז בתחום לחצים נרחב ובהתאם לדרישות המבערים. וכידוע שינוי בלחץ יגרום למבער לעבוד בצורה לא נכונה

מבערי הגז הטבעי ( Bruner  ) דורשים לפעולתם לחצי עבודה נמוכים בהרבה ועל כן מותקנת מערכת  Valve Train הכוללת מספר רכיבים בטיחותיים כמובא בתרשים מטה. מרבית רכיבי המערכת תואמים ועמידים בתקני הבטיחות המחמירים דוגמת ATEX ,FM  וסטנדרטים נוספים על מנת  להבטיח הפעלה בטוחה של מערכות הגז.

מערכת ה Gas Train מתוכננת בהתאם לסטנדרט   NEPA 86 ומורכבת מהרכיבים הבאים  (מושתת על מוצרי Econex Italy)

1

2.שסתום ניתוק ידני (MSOV) – מטרת השסתום היא לנתק את אספקת הגז, לצורך תחזוקה או ההחלפה של  מערכתGas Train  .השסתום המומלץ הוא מסוג Ball Valve לפניו יותקן מחבר התפשטות המשמש גם כמשכך רעידות.

3. מטרת המסנן  היא להבטיח סינון של כל החלקיקים הקיימים  בגזים ,חלקיקים שעלולים לפגוע באופן תפקודם  של הרכיבים שאחריו. נהוג לסווג את טיב הסינון לפי לחצי העבודה והספיקה במערכת. קיימים דגמי מסנן הכוללים מד לחץ הפרשי בין הכניסה ליציאה. כך שניתן יהיה לזהות סתימה אפשרית ברשת הסינון.

4. וסת לחץ גז (PRV) – מטרתו היא לשמור על הגז בלחץ קבוע כפי שהומלץ על ידי יצרן המבער הווסת נדרש בכל מקום בו יהיה לחץ האספקה חריג מהרמה הנדרשת לתפקודו התקין של המבער

12.מפסק  גז בלחץ נמוך – חיישן לחץ נמוך לטווח שמתחת לתחום עבודתו התקין של המבער והמצויד בנוסף במערכת השמטה ידנית המחייבת איפוס ידני ( (Reset איפוס ידני זה מחייב את המפעיל לבדוק את לחץ הגז, ובנוסף למנוע מהמבער הפעלה מחודשת.

8. שסתום בטיחות השמטה (SSOV) – הראשון מבין שני שסתומים בסדרה שמאפשרת הפעלה וניתוק אוטומטי של אספקת הגז  למבער. השסתום מיועד להגנה על הציוד במורד הזרם במצב חירום ומכוילים  ל 2 תחומי לחצים:

א. הגנה מפני לחץ יתר ( Over pressure Shutoff OPSO)

ב. הגנה מפני לחץ נמוך (Under pressure Shutoff UPSO)

7.שסתום שחרור- טעון קפיץ נורמלי פתוח. Fail Open.בכל פעם שSSOV יושמט, יפתח השסתום במקביל, כך  שכל הגז דולף דרך ה SSOV הראשון (8), ינוקז דרך השסתום לצינור האוורור.(Vent)

8.שסתום בטיחות השמטה (SSOV) –  השני מבין שני שסתומים בסדרה שמאפשרת הפעלה וניתוק אוטומטי של אספקת הגז  למבער. כמו קודמו מיועד להגנה על הציוד במורד הזרם במצב חירום. שסתום השמטה זה בשילוב ה SSOV הראשון  מרכיבים את הגוש הכפול של שסתומי ההשמטה על מנת להבטיח שאין דליפת גז לתוך תא הבעירה במהלך כיבוי המבער.

13. מפסק  גז בלחץ גבוה – חיישן לחץ גבוה לטווח שמעל לתחום עבודתו התקין של המבער והמצויד בנוסף במערכת השמטה ידנית המחייבת איפוס ידני ( (Reset איפוס ידני זה מחייב את המפעיל לבדוק את לחץ הגז, ובנוסף למנוע מהמבער הפעלה מחודשת.

2. שסתום ניתוק ידני (MSOV) – מטרת השסתום היא לנתק את אספקת הגז, לצורך תחזוקה או ההחלפה של  מערכתGas Train  .השסתום המומלץ הוא מסוג Ball Valve לפניו יותקן מחבר התפשטות המשמש גם כמשכך רעידות.ניתוק המערכת יאפשר בנוסף את ביצוע פעולות נישוף, חנקון לצורך פעולות האחזקה ולאחר מכן בסדר פעולות הפוך את ההגזה לצורך החזרת המערכת לפעולה.

אנו מספקים מערכות Valve Train  מושלמות  המהוות חלק בלתי נפרד בהסבת מבערי הדודים למערכות גז טבעי. ובנוסף מערכות  PRS להפחתת לחצי הגז בחצר המפעל או מחוץ לשטח.

האמור בא להשלים את קוו ערכות CHP קוגנרציה  שקונטאל מובילה יחד עם סימנס לאספקת תחנות כוח קטנות בחצר המפעל בשילוב דודי קיטור ו/או תנורי יבוש ו/או מערכות מצנני מים בשיטת ספיגה”

קונטאל מבצעת עבודות התקנה באתר הלקוח ,ובנוסף מספקת מגוון עזרים נוספים למערכות גז דוגמת: גלאי גז לבטיחות ,בקרת להבה למבערים, מערכות בקרת מבערים וגלאי להבה מתוצרת SIEMENS,שסתומי בקרה למבערים, תוכנה וחומרה ניטור גזים ויצור ולוחות מכשור תכנון ויצור לוחות בקרה וחשמל.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לשמואל לסמן טל 054-9260306

2

Gas train on skid

 

3

Gas train with flow meter and by-pass

4

Gas pressure reducing station

5

כללי