אנלייזר חדשני לניטור רעילות מתוצרת חברת LAR הגרמנית

חברת LAR הגרמנית הכריזה לאחרונה על שיווקו של אנלייזר חדשני לניטור רעלים במים. עיקרון הפעולה של האנלייזר, פרי פיתוחיה של LAR , הינו מדידה של צריכת החמצן של חיידקים המבצעים ניטריפיקציה. תהליך הניטריפיקציה הוא דו-שלבי ודורש חמצן. בשלב הראשון מומרות תרכובות אמוניה (NH¬3) לניטריט (NO2-), ובשלב השני מומר הניטריט לניטרט NO3-)).


כמות החמצן שנדרשה בתהליך הינה אינדיקטור לפעילות של החיידקים המבצעים ניטריפיקציה. מכיוון שהחיידקים רגישים לחומרים רעילים, כגון: חומרי הדברה, מתכות כבדות ועוד. הרעלתם תביא מיידית לירידה בצריכת החמצן, שהינה אינדיקטור ברור לנוכחותו של רעלן. מכיוון שקיים קשר ישיר בין נוכחות הרעלן לפעילות החיידקים, אין צורך בתהליך ספציפי לזיהוי כל חומר וחומר רעיל, והשינוי בפעילות החיידקית הינו המדד המדויק ביותר. בזכות עיקרון הפעולה הזה, שיטה זו מדויקת יותר מרוב השיטות הקונבנציונליות והאנלייזר מתאים למפעלי מים, מט”שים ומעבדות.


מכיוון שהחיידקים שמבצעים ניטריפיקציה רגישים במיוחד לזיהום, במקרה של מט”ש הפועל בשיטה ביולוגית, הרעלה של החיידקים שמבצעים ניטריפיקציה גורמת להרעלה נוספת של כל אוכלוסיית המיקרואורגניזמים. ההרעלה המשנית נובעת מכך שבהעדרם של החיידקים שמבצעים ניטריפיקציה, מצטברים עודפי אמוניה בתמיסה, שמרעילים את שאר המיקרואורגניזמים ובכך נפגע תהליך הטיפול כולו.

זיהוי מהיר ומדויק של חומרים רעילים במדיום נותן למפעיל המט”ש את היכולת להגן על התהליך הביולוגי ולקבל אינדיקציה מהירה לתוצאה. זמן התגובה באנלייזר הוא עד 15 דקות. זמן תגובה קצר כזה גם מאפשר למפעיל להסיט כמעט מיידית את זרם הקולחים מהטיפול הביולוגי, להגן על התהליך מזיהום, וכן לבדוק ולברר מהו המוקד של ההרעלה.

כללי