• null

  תקן ISO 9001 – תקן איכות בינלאומי, המעיד על קיום מערכות ניהול איכות בארגון. זהו התקן הרחב ביותר מכל תקני האיכות של ISO  ומקיף את כל מחזור חיי המוצר.
  תקן ISO 9001 הוא מודל להבטחת איכות בתיכון (Design), פיתוח, ייצור, התקנה, מתן שירות ותחזוקה. הדרישות המוגדרות בתקן זה מיועדות למנוע אי התאמות בכל שלבי מחזור האיכות מהתכנון ועד למתן השירות והתחזוקה

 • null

  תקן OHSAS 18001 – תקן איכות למערכת ניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה

 • null

  תקן ISO 14001 – תקן איכות למערכת ניהול סביבתי. התקן מוכיח שהארגון נוקט אמצעים בכדי לממש את מחויבותו לסביבה, דבר הבא לידי ביטוי בייצור, בשירות , פיתוח ובפעולות אחזקה.

 • null
  תעודת תו הזהב 2017 – קונטאל אוטומציה ובקרה / קונטאל אלקטרומכניקה – תעודה הניתנת לארגון בעל שלושה תקני איכות המעידים על התאמת מערכות הניהול לאמות מידה של איכות
 • null
  תקן UL  – Underwriters Laboratorie, הינן מעבדות איכות בתקן אמריקאי לאישור בטיחות למוצרים