קונטאל טכנולוגיות מספקת מגוון רחב של פתרונות עבור מוסיפי הלחות הדרושים במתקני מיזוג אוויר בתעשייה, בחקלאות וכן בסאונות (מתוצרת החברה האיטלקית CAREL).

קו המוצרים העשיר מספק פתרונות שמותאמים ליישומים ספציפיים שלוקחים בחשבון גורמים כגון עלות, דיוק, איכות המים, רמת התחזוקה וכמובן – התפוקה הנדרשת.

מוסיפי הלחות הכלולים בקו המוצרים של CAREL מבוססים על שני עקרונות מפתח:

השיטה האיזותרמית, שבה מוסיף הלחות הופך את מי הרשת לקיטור, וכן השיטה האדיאבטית, שלפיה מוסיף הלחות הופך את מי הרשת לתרסיס (ערפול).

במקרה של מוסיפי לחות איזותרמיים, המים מחוממים באמצעות גופי חימום או אלקטרודות. במקרה של מוסיפי לחות אדיאבטיים, התרסיס נוצר באמצעות אוויר דחוס, או לחץ מים גבוה, או מוסיפי לחות צנטריפוגליים.

מוסיפי הלחות של CAREL ידועים באיכותם ובבקרה המדויקת של לחות יחסית.

מרטיבי הקיטור המבוססים על אלקטרודות או גופי חימום מסופקים מתוך המלאי של קונטאל, ומלווים בשירות ותמיכה מלאים. בנוסף, קונטאל אף מבצעת את התכנון, ההתקנה וההכנסה לשימוש באתר, לפי הצורך.

Contact us